Αποκάλυψη θυγατρικών

Το www.hamster-et-compagnie.fr συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών Amazon Services LLC, ένα διαφημιστικό πρόγραμμα θυγατρικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα μέσο για ιστότοπους που κερδίζουν αμοιβές προμηθειών από τη διαφήμιση και τη σύνδεση με τους ακόλουθους ιστότοπους.

  • www.amazon.fr

Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία/ώρα που αναφέρεται και υπόκεινται σε αλλαγές. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα που εμφανίζεται στην [σχετική(-ες) ιστοσελίδα(-ες) της Amazon, κατά περίπτωση] κατά τη στιγμή της αγοράς θα ισχύει για την αγορά αυτού του προϊόντος.